หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปลาม้า ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ได้ครบทุกหมู่บ้านแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยรองลงมา ได้แก่ ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในตำบล
 
   
โทรศัพท์

พื้นที่ตำบลกฤษณา มีสายส่งสัญญาณ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและ สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลกฤษณามีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง และใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ อำเภอบางปลาม้า ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลกฤษณา ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 
 
ตำบลกฤษณา มีระบบประปาหมู่บ้าน รวม 9 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 1

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 4 (2 แห่ง)

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 5

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 7 (2 แห่ง)
 
 

องค์กรการเงิน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) จำนวน 7 แห่ง

ร้านตัดผมชาย จำนวน 1 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง

ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง

ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด จำนวน 43 แห่ง

ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 8 แห่ง
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน