หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 

พัฒนาการบริหารและบริการสาธารณะ
 
 

อบรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
 
 

พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ เสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน