หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 
 
 


นายสถาพร โสมสำราญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสถาพร โสมสำราญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวบุศรา มาลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุวรรณา สาลีผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเพ็ญนภา ใจเอื้อย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน