หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 
 
สำนักปลัด
 


นายสุริยะ พิชญญปรีชาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพัทธนันท์ นุชสวาท
นักทรัยพากรบุคคลชำนาญการ


นายทศพร ทรงเกียรติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวอัครยา ทองบุญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาววัลลภา กลิ่นสกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววันวิสาข์ พุทธิสัตย์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน