หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
โทร : 086-408-3514
 
 
สำนักปลัด
 


นายสุริยะ พิชญญปรีชาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายทศพร ทรงเกียรติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 065-951-9422


นางสาวอรอุมา ศิวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 081-526-5107


-ว่าง
นักทรัยพากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวอัครยา ทองบุญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-705-9142


นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 061-979-4277


นางสาววัลลภา กลิ่นสกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-744-5661
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน