หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 
 
สำนักปลัด
 


นายสุริยะ พิชญญปรีชาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายทศพร ทรงเกียรติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวอรอุมา ศิวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง
นักทรัยพากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวอัครยา ทองบุญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาววัลลภา กลิ่นสกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน