หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 
 
 


นายสุริยะ พิชญญปรีชาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพัทธนันท์ นุชสวาท
นักทรัยพากรบุคคลชำนาญการ


นายทศพร ทรงเกียรติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวอัครยา ทองบุญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาววัลลภา กลิ่นสกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายปฐวี ศรีอนงค์
พนักงานขับรถยนต์