หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564(เพิ่มเติม)ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)