หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
กลุ่มงานที่เกื้อกูล ระบบแท่ง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไป - อาวุโส สายงานช่าง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
การให้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)