หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ใบลาพักผ่าน [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ใบลาป่วย - ลากิจ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
กลุ่มงานที่เกื้อกูล ระบบแท่ง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไป - อาวุโส สายงานช่าง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
การให้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 157  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน