หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)