หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อบางตอนพร้อมปาดเกลี่ย หมู่ที่ 2,4,6,7,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพั   7 ต.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษาฯ)    7 ต.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแวมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว9523 สุพรรณบุรี จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธ   7 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง บริเวณที่ดินของ อบต.หนองสาหร่าย หมู่ที่ 9 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง บริเวณที่ดินของ อบต.หนองสาหร่าย หมู่ที่ 9    7 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)   7 ต.ค. 2562 31
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 806