หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.เจดีย์   ประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลำบลเจดีย์    9 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กฤษณา   รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา   9 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองกระทุ่ม   กำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนตุลาคม 2562   9 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   ประกาศรับสมัครเด็กเข้ารับการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำ   8 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1แห่ง แบบที่ สถ.ศพด.1 (ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนด) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   7 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล   7 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ต.ค. 2562 0
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 806