หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   9 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563   9 ต.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนฯราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   9 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1   9 ต.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง)   9 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 4   9 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 2   9 ต.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการและสังคม)   9 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กฤษณา   ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   9 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กฤษณา   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครังที่ 1   9 ต.ค. 2562 5
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 806