หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส 2   30 เม.ย. 2562 91
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนสายบ้านมอญหมู่ที่ 5   30 พ.ย. 2561 118
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดสายคันกั้นน้ำหมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ผดุงชีวิต ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบางเลน โดยเฉพาะเจาะจง    14 พ.ย. 2561 99
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านร่มขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา    14 พ.ย. 2561 73
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ำสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมายเลขครุภัณฑ์ 701 - 58 – 0005 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใช้ชื่อว่า “จุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพ   14 พ.ย. 2561 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณติดต่อลำรางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบที่อบต.กฤษณากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาและอาคารห้องพัสดุ จำนวน 4 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 45
  (1)     2      3