หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)   22 ม.ค. 2564 63
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2563  5 ม.ค. 2564 42
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง  2 ธ.ค. 2563 134
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองโคกโพธิ์ฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 บ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา  17 พ.ย. 2563 138
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยการปรับปรุงพื้นทางเดินลูกรังผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ถนนลาดยางชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อยายโดก ตำบลกฤษณา   9 พ.ย. 2563 134
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหน้าโคก หมู่ที่ ๔ และโครงการงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลองตันฝั่งตะวันออกและตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กฤษณากำหนด)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 175
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมวัสดุอุปกรณ์   26 ส.ค. 2563 194
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 203
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 172
ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2563 142
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน