หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :เปิดเผยราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางก่สร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 4   1 ก.พ. 2562 140
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางก่สร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7   1 ก.พ. 2562 119
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกโพธิ์เริ่มจากสามแยกโคกโพธิ์ถึงสะพานสูงวัดโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    7 ธ.ค. 2561 83
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนสายซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา   30 พ.ย. 2561 43
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัด สายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 (บ้านนายประสิทธิ์ ผดุงชีวิต) ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กฤษณากำหนด) โดยวิธีฌแ   14 พ.ย. 2561 42
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านร่มขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่อบต.กฤษณากำหนด)   14 พ.ย. 2561 44
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมกลบหลุมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6    14 พ.ย. 2561 30
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายลำทองหลาง ม.2   14 พ.ย. 2561 35
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองชลประทานฝั่งซ้ายสาย 1 หมู่ที่ 3   14 พ.ย. 2561 36
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกภายในตำบลกฤษณา   14 พ.ย. 2561 34
  (1)     2