หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :เปิดเผยราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 2   27 ก.ย. 2562 14
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อในพื้นที่ตำบลกฤษณา จำนวน 5 สายทาง หมู่ที่ 2,3,4,5และหมู่ที่ 6    27 ก.ย. 2562 15
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายคันคลองลำทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    27 ก.ย. 2562 14
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อสายคันคลองโคกโพธิ์ฝั่งใต้ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา   12 ก.ย. 2562 15
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางก่สร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 4   1 ก.พ. 2562 175
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางก่สร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7   1 ก.พ. 2562 158
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกโพธิ์เริ่มจากสามแยกโคกโพธิ์ถึงสะพานสูงวัดโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    7 ธ.ค. 2561 115
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตถนนสายซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา   30 พ.ย. 2561 55
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัด สายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 (บ้านนายประสิทธิ์ ผดุงชีวิต) ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กฤษณากำหนด) โดยวิธีฌแ   14 พ.ย. 2561 53
เปิดเผยราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านร่มขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่อบต.กฤษณากำหนด)   14 พ.ย. 2561 57
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน