หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1   16 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคม 2562   2 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562   29 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แจ้งระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562   22 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)ประจำเดือนกรกฎาคม 2562    6 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการน้ำเสีย ในชุมชน   8 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชนและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   8 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทบาท อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน กรณีหมอกควัน   7 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   สารพัดวิธี ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน   7 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 10 บัญญัติ ประหยัดน้ำมัน   7 ก.ค. 2562 14
  (1)     2      3      4      5