หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศโครงการต่างๆ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้เริ่มจากนานายละม่อม แก้วคำหอม ถึงนานางสุนทร ปานสุวรรณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   2 ส.ค. 2562 21
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้เริ่มจากนานายละม่อม แก้วคำหอม ถึงนานางสุนทร ปานสุวรรณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   2 ส.ค. 2562 20
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายคันคลองศพเพลิงฝั่งตะวันตกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎ์บูรณะ ถึงระยะกม.ที่ ๐+๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   22 ก.ค. 2562 36
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายคันคลองศพเพลิงฝั่งตะวันตกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎ์บูรณะ ถึงระยะกม.ที่ ๐+๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   22 ก.ค. 2562 32
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา   22 ก.ค. 2562 26
ประกาศโครงการต่างๆ   โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 30
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ เรื่องกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา   26 มิ.ย. 2562 46
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3   20 มิ.ย. 2562 33
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2    20 มิ.ย. 2562 70
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1    20 มิ.ย. 2562 20
  (1)     2      3      4      5