หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศโครงการต่างๆ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายคันคลองศพเพลิงฝั่งตะวันตกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎ์บูรณะ ถึงระยะกม.ที่ ๐+๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   22 ก.ค. 2562 3
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายคันคลองศพเพลิงฝั่งตะวันตกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎ์บูรณะ ถึงระยะกม.ที่ ๐+๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   22 ก.ค. 2562 3
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา   22 ก.ค. 2562 3
ประกาศโครงการต่างๆ   โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 3
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ เรื่องกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา   26 มิ.ย. 2562 17
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3   20 มิ.ย. 2562 18
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2    20 มิ.ย. 2562 19
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1    20 มิ.ย. 2562 13
ประกาศโครงการต่างๆ   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ   19 มิ.ย. 2562 14
ประกาศโครงการต่างๆ   แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   19 มิ.ย. 2562 14
  (1)     2      3      4      5