หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดสายคันกั้นน้ำหมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ผดุงชีวิต ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบางเลน โดยเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัด สายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1  (บ้านนายประสิทธิ์  ผดุงชีวิต)   ตำบลกฤษณา  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กฤษณากำหนด)   โดยเฉพาะเจาะจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 15.47 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ผู้เข้าชม 99 ท่าน