หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2506) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณา แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2505 ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2506

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

        สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่

- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานมอบอำนาจตามที่ราชการกำหนด ติดต่อพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร.03-5969646

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 09.37 น. โดย คุณ ทศพร ทรงเกียรติ

ผู้เข้าชม 1143 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน