หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

https://drive.google.com/file/d/1o5PBLbkj7dciYxmH1F3s8LTvBwwI2hl2/view?usp=sharing

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 10.17 น. โดย คุณ ทศพร ทรงเกียรติ

ผู้เข้าชม 8 ท่าน