หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
 

วันที่ 15 ส.ค. 2562 นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
วิทยากรบรรยายหัวข้อ เพศศึกษา สรีระ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กท้องในวัยเรียน ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือปัญหาการตั้งครรภ์ วัยรุ่นในวัยเรียนจึงควรเรียนรู้แนวทางการป้องกันปัญหาและเรียนรู้วิธีรับมือที่ถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 10.39 น. โดย คุณ วันวิสาข์ พุทธิสัตย์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย