หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
การฝึกอาชีพสาขาการทำหมอนรองคอเพื่อสุขภาพ  
 

วันที่ 24 ก.ค. 2562 นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เปิดโครงการฝึกอาชีพสาขาการทำหมอนรองคอเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอบางปลาม้า
ร่วมใจส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในพื้นที่ตำบลกฤษณาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพิ่มพูนทักษะ และสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2562 เวลา 12.45 น. โดย คุณ วันวิสาข์ พุทธิสัตย์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย