หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
 

วันที่ 3 ก.ค. 2562 นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นประธานเปิดการจัดอบรม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกฤษณา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ช่วงเช้า วิทยากรบรรยายหัวข้อ เพศศึกษา สรีระ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ช่วงบ่าย วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กท้องในวัยเรียน ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือ
ปัญหาการตั้งครรภ์ วัยรุ่นในวัยเรียนจึงควรเรียนรู้แนวทางการป้องกันปัญหาและเรียนรู้วิธีรับมือที่ถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14.06 น. โดย คุณ วันวิสาข์ พุทธิสัตย์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย