หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ (ค่ายคุณธรรม)  
 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ (ค่ายคุณธรรม) ของโรงเรียนกฤษณา โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โรงเรียนวัดบางเลน ในวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของหลักศาสนาที่มุ่งเน้นให้เยาวชน รักษากาย วาจา และจิตใจ ให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามหลักศาสนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 10.31 น. โดย คุณ ปิยะนุช เจียมจันทร์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย