หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นายบุญเลิศ ศรีบัวทอง
ประธานสภา อบต.กฤษณา
 


นายบุญเพ็ง ปั้นเหน่งเพ็ชร
รองประธานสภาอบต.กฤษณา


นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
เลขานุการสภา อบต.กฤษณา
 
 


นางสมคิด เจริญผล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นายอนันต์ ศรีอุบล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕


นางสนทอง กลับบัว
สมาชิก อบต. หมู่ ๕


นายยงยุทธ ทองภู
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖


นายสงคราม เกิดประทุม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖


นายไพบูลย์ เอี่ยมสุวรรณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน