หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นายบุญเลิศ ศรีบัวทอง
ประธานสภา อบต.กฤษณา
 


นายอโนชา สรรข์สุวรรณ
รองประธานสภาอบต.กฤษณา


นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
เลขานุการสภา อบต.กฤษณา
 
 


นายมนัส แสนชา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑


นางสาวสุมาลี นัยเนตร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑


นายเดโช นิยมทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒


นายสถิตย์ ศรีบัวทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓


นายธงไชย เทพณรงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นางสมคิด เจริญผล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน