หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)