ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 27 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256384,723-----------84,723
25626,12668,994130,43492,51471,907173,189161,428154,419134,236190,343107,750113,6571,404,997
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 ก.พ. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   5,560
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,495,280
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี