หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตั้งอยู่ที่ 2/2 หมู่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ห่างจากอำเภอ บางปลาม้า ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 28 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,570 ไร่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและบางส่วนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และมีแม่น้ำ ลำคลองเป็นหัวใจสำคัญ พื้นที่เหมาะในการทำการเกษตร ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว
 
 
สภาพทั่วไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง คือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศร้อนอบอ้าว ฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้น มีฝนตกโดยทั่วไป ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็น
 
 
อาชีพหลักคือ การทำนา เลี้ยงสัตว์น้ำและรับจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,920 คน แยกเป็น

ชาย  1,925 คน คิดเป็นร้อยละ 49.11

หญิง 1,995 คน คิดเป็นร้อยละ 50.89
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,320 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 68.57 คน/ตร.กม.
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบางกุ้ง 187 229 416 165  
2   บ้านกอง 373 366 739 240
  3   บ้านกฤษณา 334 334 668 220  
4   บ้านราษฎร์บูรณะ 292 339 631 205
  5   บ้านโคกโพธิ์ 295 294 589 197  
6   บ้านบ่อยายโดก 204 204 408 142
  7   บ้านกฤษณา 240 229 469 151  
    รวม 1,925 1,995 3,920 1,320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน