หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 


นายสุเมธ คล้ายมาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา


นายสุพล สุภรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 


นางสาวคำนึง คล้ายสุบรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา