หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 


นายสุเมธ คล้ายมาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา


นายสุพล สุภรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 


นางสาวคำนึง คล้ายสุบรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 
 
 
 
 
 
 
โทร : 035-969-646
รับเรื่องร้องเรียน