ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้าง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมูที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 15.28 น. โดย คุณ บุศรา มาลา

ผู้เข้าชม 195 ท่าน