ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 55 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 197 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 170 
ttest [ 21 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 156 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
ทต.ทุ่งคลี โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.กฤษณา [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.กฤษณา [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา การก่อสร้างอาคาร ห้องพัสดุ ห้องครัว ห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ( [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.กฤษณา โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.โพธิ์พระยา เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาจัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.โพธิ์พระยา เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว-สภาวัฒนธรร [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัส [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.โคกช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประป [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกช้าง งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
ทต.โพธิ์พระยา งานบัณฑิตน้อยประจำปี2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 8 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.หนองกระทุ่ม [ 8 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการประชุม อปพร.ประจำเดือน เมษายน 57 [ 8 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 


 
อบต.ยางนอน อยากทราบว่าที่ไหนรับโอนย้ายปลัด อบต.ระดับ 8 บ้างครับ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนให้หน่อยค่ะ (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1225  ตอบ 35
ทต.หนองกระทุ่ม รับโอนย้ายนักพัฒน์รึป่าวค่ะ (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.ยุ้งทะลาย อยากเห็นภาพกิจกรรม (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลใหม่ (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ชมเชยการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบต.ยุ้งทลาย (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ่อกรุ รับโอนย้ายนักพัฒน์รึป่าว (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.วังน้ำซับ รับโอนย้ายนักพัฒน์รึป่าวค่ะ (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (25 มี.ค. 2557)    อ่าน 352  ตอบ 1
อบต.วังน้ำซับ เงินผู้สูงอายุ (25 มี.ค. 2557)    อ่าน 217  ตอบ 1


 
เมื่อไหร่จะมีโทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้านครับ (28 มิ.ย. 2556)    อ่าน 149  ตอบ 1  
 
สพ ๐๐๒๓.๑/๕๓๕๖ การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๒๐ [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๓๓๙ แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๙๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานนิเทศการศึกษา [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๕๒๐๗ การฝึกอบรมหลักสูตร " การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น" [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๕๒๐๔ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๓๗๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางฯ) [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๒ เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 17 เม.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๕๒๐๓ การคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๕๗ [ 11 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๓๗๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๐๒ ขอความร่วมือในการคัดเลิอกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น [ 9 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๓๐๖ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น(หลักสูตร ๕ วัน) [ 9 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๕๕ ขอความร่วมมือในการเตรียมรับการณ์ระบาดของโรคไขเลือดออก [ 8 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๙๕๒ การายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๗ [ 8 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๔๙๓๖ การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา [ 8 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๘๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง [ 4 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๘๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) [ 4 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๓๒ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๔๘๒๙ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ [ 3 เม.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๒๘ การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ [ 3 เม.ย. 2557 ]   
     

 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว565  [ 10 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว586  [ 10 เม.ย. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.1/ว578  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6, รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว11 [รุ่นที่ 6] [รุ่นที่ 7]  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/2892  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว10  [ 9 เม.ย. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 การก่อสร้างอาคาร ห้องพัสดุ ห้องครัว ห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ( [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 6 


โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 11 


โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๗ [ 20 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554