โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดพร้อมลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสายค [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำป [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 และถนนหิน [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
โครงการลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน(อัคคีภัย) [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย) ตำบลกฤษณา [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 70 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 109 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 121 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 271 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 227 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.พิหารแดง คืนชีวิตให้กับแม่น้ำท่าจีน คืนความสุขให้ประชาชน ล่องเรือไหว้พระ 9วัดตามรอยสมเด็จ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.พิหารแดง คืนชีวิตให้กับแม่น้ำท่าจีน คืนความสุขให้ประชาชน ล่องเรือไหว้พระ 9วัดตามรอยสมเด็จ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.พิหารแดง ประฃาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนได้แก่ โรคตาแดง [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2557 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สวนแตง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงได้จัดกิจกรรมปรองดอง [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.บางใหญ่ โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บางใหญ่ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.บางใหญ่ กิจกรรมโฮมสเตย์ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บางใหญ่ การประชาคมหมู่บ้าน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.บางใหญ่ โครงการส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุตำบลบางใหญ่ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บางใหญ่ โครงการกิจกรรม กำจัดผักตบชวาคืนชีวิตสู่แม่น้ำท่าจีน คืนความสุขสู่ประชาชน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.พิหารแดง โครงการครอบครัวสัมพันธ์ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 28 
ทต.หนองกระทุ่ม กำหนดการทำใบมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ปีงป.58 [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 


 
อบต.บางใหญ่  เว็บไซต์ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.สวนแตง การแจ้งเรื่องย้ายสายไฟ หรือมิเตอร์ไฟภายในบริเวณบ้าน (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ยางนอน อยากทราบว่าที่ไหนรับโอนย้ายปลัด อบต.ระดับ 8 บ้างครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 137  ตอบ 2
อบต.ยางนอน หางานนครศรีธรรมราชคุณควรสร้างความตรึงใจด้วยประสบการทำงาน ผลงาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 142  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนให้หน่อยค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1507  ตอบ 37
อบต.ยางนอน การจัดซื้อจัดจ้าง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตง เปิดรับเจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4/5 (4 ส.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 2312  ตอบ 22
อบต.ยางนอน เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 467  ตอบ 2


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๕๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 30 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๕๑๗ การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๔๙๑ ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินเดือน/เงินเพิ่มค่าครองชีพค [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๓๙ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินเดือน/เงินเพิ่มค่าครองชีพ [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๓๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๔๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๘ จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด [ 24 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๓๗๖ การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการฯ [ 24 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๒๐ ขอแจ้งการนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุกอำเภอ) [ 24 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๑๙ ขอแจ้งการนำรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม.สพ.,ทม.สองพี่น้อง) [ 24 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓๐๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ [ 24 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๑ การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ [ 24 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๓๑๗ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 23 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ท้องถิ่น อ. บางปล้าม้า) [ 23 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมศัยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น( ท้องถิ่นอ.สองพี่น้อง) [ 23 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๔ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผูติด/ผู้เสพยาเสพติดฯ(ท้องถิ่นอ.สองพี่น้อง) [ 23 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๓๑๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอเมือง) [ 23 ก.ย. 2557 ]   
     

 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1660  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1661  [ 24 ก.ย. 2557 ]
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1659  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว20  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.พร. มท 0890.3/ว1657  [ 23 ก.ย. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 51 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 67 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554