โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดพร้อมลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสายค [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำป [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 และถนนหิน [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
โครงการลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน(อัคคีภัย) [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 93 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย) ตำบลกฤษณา [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 123 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 131 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 287 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 234 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.พิหารแดง ประกาศการสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.บางใหญ่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหาร [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บางใหญ่ แจ้งกำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บางใหญ่ ประกาศกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ดอนคา รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ประจำปี [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ดอนคา รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ยุ้งทะลาย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอลราคาประกอบอาหารกลางวั [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ยุ้งทะลาย การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) และการประกาศใช้แผนพํฒนาสามปี (พ.ศ. ๒ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ยุ้งทะลาย ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังคัน ประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแ [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้งดั๊ม [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 


 
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตง เปิดรับเจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4/5 (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 1
อบต.สวนแตง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 5336  ตอบ 15
อบต.ไผ่กองดิน เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน ของ อบต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.สวนแตง การแจ้งเรื่องย้ายสายไฟ หรือมิเตอร์ไฟภายในบริเวณบ้าน (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่  เว็บไซต์ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.ยางนอน อยากทราบว่าที่ไหนรับโอนย้ายปลัด อบต.ระดับ 8 บ้างครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 185  ตอบ 2
อบต.ยางนอน หางานนครศรีธรรมราชคุณควรสร้างความตรึงใจด้วยประสบการทำงาน ผลงาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 150  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนให้หน่อยค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1555  ตอบ 37
อบต.ยางนอน การจัดซื้อจัดจ้าง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 2408  ตอบ 22


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๗๔๓ การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒ [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๖๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) [ 30 ต.ค. 2557 ]     
แจ้งให้ อปท. จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(CCTV) [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๗๒๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๗๑๖ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี ๒๕๕๙ [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๕๖ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๕๔ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๗๑๙ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. [ 30 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๖๖๖ หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล [ 29 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ ว๑๕๔๒ ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2557 ]     
แบบกรอกข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แบบ๒ [ 29 ต.ค. 2557 ]     
แบบกรอกข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แบบ๑ [ 29 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๔๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช) [ 29 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๕๓๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(ค่าจัดการเรียนการสอน) [ 28 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๕ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๔/๒๕๕๗ [ 28 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๓๔ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๔/๒๕๕๗ [ 28 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๑๘ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยงานเกินกว่าสิบล้านบาท [ 27 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๕๒๑ แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. [ 27 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๕๑๙ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. [ 27 ต.ค. 2557 ]     
     

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) สน.บถ. มท 0809.9/ว32  [ 27 ต.ค. 2557 ]
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 67 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 81 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554