ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสารั้วสแตนเลส ตั้งศาลพร [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
ทต.หนองกระทุ่ม ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ต.หนองกระทุ่ม ปี 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบฯ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.องค์พระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น หมู่ที่ 6 บ้านวังจระเข [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.องค์พระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บ่อกรุ ประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ประจำปี 2558 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุฯ ปี ๒๕๕๘ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ยุ้งทะลาย การกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ยุ้งทะลาย การจัดโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้าเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย หมู่ที่ 3 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกรก่อสร้างต่างๆ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 22 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ชุด [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 


 
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต. (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี สอบถามตำแหน่งว่าง (14 เม.ย. 2558)    อ่าน 691  ตอบ 11
อบต.ห้วยขมิ้น เว็บไซต์ อบต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 เม.ย. 2558)    อ่าน 352  ตอบ 11
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสาร (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ยางนอน สนใจศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของที่นี่ (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ช่วยเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพหน่อย (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 1
ทต.หนองกระทุ่ม ฟุตบอลตำบลคัพ ปี 2557 (14 มี.ค. 2558)    อ่าน 103  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต. (9 มี.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 3
อบต.องค์พระ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.วังยาว สอบถามเรื่องโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (28 ก.พ. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 3


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 129  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 110  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๙๕ การส่งเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๖๖๙๔ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๙๓ ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๙ สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๕ การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๓ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๖๖๘๐ การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๗๐๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๗๐๑ สำรวจข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารบุคคลท้องถิ่นของเทศบาล กรณีได้รับเงินเดือนเพิ่ม [ 24 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๒๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๒๗ การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๖๖๒๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่า [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๒๕ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๓/๒๕๕๘ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๖๑๗ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๖๕๙๘ การประชุมผูับริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๙๖ การบริหารงบประมาณแเงินอุดหนุนทั่วไป กเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๖๐๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๖๐๓ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๘ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๙๐ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี [ 23 เม.ย. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ ว ๕๙๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 23 เม.ย. 2558 ]     
     

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว797  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2258  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 39 


โครงการรักษาศีลห้า ประชาเป็นสุข และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ วันที่ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 34 


พิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาหลังใหม่ [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554