โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดพร้อมลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสายค [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำป [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 และถนนหิน [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
โครงการลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน(อัคคีภัย) [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย) ตำบลกฤษณา [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 97 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 112 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 259 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 218 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.พิหารแดง โครงการครอบครัวสัมพันธ์ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองกระทุ่ม กำหนดการทำใบมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ปีงป.58 [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยขมิ้น โครงการจัดแข่งขันกีฬาตำบลห้วยขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ดอนคา ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 33 
อบต.ดอนคา เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (อบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน) [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งคลี โครงการ "หนูน้อยวัยใส ต้านภัยยาเสพติด" [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สวนแตง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ม.1,4,5,6,8 และ ม.9 และโครงการ [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สวนแตง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อน้ำตื้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาระบบถังแรงดัน พร้อมวางท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา หม [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ห้วยขมิ้น ปรรกาศสอบราคาโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา พร้อมฝังกลบ หมู่่ที่ 5 [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังกุ่ม [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 


 
อบต.สวนแตง การแจ้งเรื่องย้ายสายไฟ หรือมิเตอร์ไฟภายในบริเวณบ้าน (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ยางนอน อยากทราบว่าที่ไหนรับโอนย้ายปลัด อบต.ระดับ 8 บ้างครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 2
อบต.ยางนอน หางานนครศรีธรรมราชคุณควรสร้างความตรึงใจด้วยประสบการทำงาน ผลงาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 138  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนให้หน่อยค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1474  ตอบ 37
อบต.ยางนอน การจัดซื้อจัดจ้าง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตง เปิดรับเจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4/5 (4 ส.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 2244  ตอบ 22
อบต.ยางนอน เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 450  ตอบ 2
อบต.สวนแตง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 5084  ตอบ 14


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0  
 
สพ 0023.2/ว15003 สำรวจเงินเดือนครูและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๙๒ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 17 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๘๗๓ การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 17 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๘๙๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 17 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 16 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๑๒๘๒ แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ [ 16 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๘๑ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนุบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๗๔๒ แก้ไขประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี [ 16 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๗๐๙ การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 15 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๖๘๑ การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งวดที่ ๓ [ 15 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๖๖๑ ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 15 ก.ย. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๔๖๓๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวปฐมนิเทศเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [ 12 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๗๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 12 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๗๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปี ๒๕๕๗ [ 12 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๕๗๐ คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา [ 12 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๖๔ แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) [ 12 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๖๓ แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) [ 12 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๔๙๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕๕ การอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมัวยแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๗ [ 11 ก.ย. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๔๙๖ การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 11 ก.ย. 2557 ]   
     

 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 41 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554