โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดพร้อมลงวัสดุหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสายค [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำป [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 78 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 และถนนหิน [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
โครงการลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองหนองน้ำเค็มฝั่งใต้ หมู่ที [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน(อัคคีภัย) [ 11 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 85 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย) ตำบลกฤษณา [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่ว [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กฤษณา [ 27 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 127 
สะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 7 [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 284 
ถนนลาดยาง "บ้านศพเพลิง หมูที่ 3" (สายคันคลองชลประทาน สาย 1) [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 233 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ยิ้มเคลื่อนที่ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองกระทุ่ม เชิญร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 22 ตุลาคม 2557 [ 18 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองกระทุ่ม การประชุมร่วมฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภา เดือน ตุลาคม 2557 [ 18 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.โพธิ์พระยา ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดวรจันทร์เนื่องในวันวันออกพรรษา [ 18 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.โพธิ์พระยา โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลละอออุทิส [ 18 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พิหารแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีปร [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พิหารแดง แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและคาดคูส่งน้ำภายในเขตเทศบาลต [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังคัน กสทช.ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจ [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
ทต.วังน้ำซับ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส [ 14 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.วังน้ำซับ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดา [ 14 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.วังน้ำซับ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเจริญ [ 14 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 14 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์พระยา อำ [ 10 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 


 
อบต.สวนแตง การแจ้งเรื่องย้ายสายไฟ หรือมิเตอร์ไฟภายในบริเวณบ้าน (9 ต.ค. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่  เว็บไซต์ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.ยางนอน อยากทราบว่าที่ไหนรับโอนย้ายปลัด อบต.ระดับ 8 บ้างครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 176  ตอบ 2
อบต.ยางนอน หางานนครศรีธรรมราชคุณควรสร้างความตรึงใจด้วยประสบการทำงาน ผลงาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนให้หน่อยค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1541  ตอบ 37
อบต.ยางนอน การจัดซื้อจัดจ้าง (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.สวนแตง อบต.สวนแตง เปิดรับเจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4/5 (4 ส.ค. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บร (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 2387  ตอบ 22
อบต.ยางนอน เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 486  ตอบ 2


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๐ แจ้งให้ อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสรเทศทางการศึกษา (sis) [ 22 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๗๒๖๓ โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 22 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๐๒ แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ [ 21 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๘ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๕๐๗ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สถ. ประจำเดืยน ตุลาคม ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/๑๕๐๓ รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวชราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2557 ]     
สพ0023.3/ว17168 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนนฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๑๖๘ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๖๓ สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้าของ อปท. [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๗๑๖๕ การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้กับ อปท.เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๐๕ แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒เพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๔๙๔ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๕ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา [ 20 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๑/ ว๑๔๙๔ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 17 ต.ค. 2557 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๙๘๑ ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๙๖๙ แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. [ 16 ต.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๙๓๗ การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 16 ต.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๔๕ เปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ [ 15 ต.ค. 2557 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๗๕๕ การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ [ 15 ต.ค. 2557 ]   
     

 
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการส [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาสุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจำปี 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 76 


รับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น จากเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศร [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554