ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา [ 28 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสารั้วสแตนเลส ตั้งศาลพร [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
แผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
รายงานการประชุมสภาวองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ศูนย์ประชาบดี ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 [ 22 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
วัดบางเลน
    


แปรรูปผักตบชวา
 


 
ทต.โพธิ์พระยา พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังยาว [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บางใหญ่ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งคลี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ปร [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งคลี ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทถุ่งคลี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมที่สาธารณะ เพื่อปรับปนรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนอนุบา [ 24 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลหนองกระทุ่ม ครั้งที่ 2 (ฝึกเทคนิกการบรรจุขนมไทย) [ 24 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 18 


 
อบต.วังยาว สอบถามเรื่องโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (28 ก.พ. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 3
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต. (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต. (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ซ่อมถนนคอนกรีตปากทางเข้าเทศบาล หนองกระทุ่ม (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม สร้างถนนคอนกรีต ชุมชนหนองกระทุ่ม ม.1 (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ก่อสร้างระบบท่อประปาและย้ายถังน้ำประปา ม.4 หนองปลาดุก (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.ทุ่งคลี สอบถามตำแหน่งว่าง (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 642  ตอบ 10
ทต.ทุ่งคลี ผอ.โรงเรียนอนุบาลว่างไหมคับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การลงข้อมูลในเว็บ อบต. (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.สวนแตง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.พ. 2558)    อ่าน 6045  ตอบ 16


 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (6 พ.ค. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 0  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (6 ก.พ. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 0  
 
สพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๗๒ แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี [ 27 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/๐๓๓๕๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๗๗ การดำเนินภารกิจถ่านโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริการห้องสุขขาสาธารณะของ อปท. [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๕๖ การโอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๐๓๓๕๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ฯ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๔ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘ (ท้องถิ่นทุกอำเภอ) [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๓ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘ ( อบจ.,ทม.สพ.,นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน้อง) [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๑ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๔๓ การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของ อปท. ตามโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู่้สูงอายุปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๔/ว๓๓๔๖ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แบริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๖๐ คู่มือผู้รับซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ซโต๊ะเรียน และ มอก.๑๔๙๕-๒๕๔๑ เก้าฮี้ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๒๕ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๕๐ การายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ผ่านระบบออนไลน์ [ 26 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๒๙ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ(บช.๑) [ 25 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๒๘ การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม [ 25 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๙๖ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ [ 24 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๙๕ การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ [ 24 ก.พ. 2558 ]     
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๑๔ ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติม ในการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน) [ 23 ก.พ. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว๓๑๓ ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ [ 23 ก.พ. 2558 ]   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว๓๑๐๙ เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. [ 23 ก.พ. 2558 ]   
     

 
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/2914  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว348  [ 19 ก.พ. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว351 [รายชื่อหน่วยงานฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว352  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน (World Friends Korea (WFK) Advisors Program) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว356  [ 19 ก.พ. 2558 ]
  

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. กฤษณา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาหลังใหม่ [ 6 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 52 


องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณามอบเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 73 


องค์การบริหารส่วนนตำบลกฤษณาขอเชิญท่านร่วม "งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่&qu [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มิ.ย. 2554